top of page
friskvård  sjukvård  kunskap  motivation 

Medicin och mirakel

För utredning och behandling av sjukdom och ohälsa

För ett utgångsläge på din hälsosituation  och stöd till sunda vanor

Boka mig som föreläsare på teman som fysisk aktivitet, kost och stress, 

föreläsningar, hälsoevent och livsstilsgrupper

Lyssna på när jag blir intervjuad i Holisticpodden Här

Maria Zetterlund

Jag är distrikts- och skolläkare med särskilda erfarenheter från smärt- och stressrehabilitering. Till min arsenal av behandlingar hör också kognitivt beteendeterapi-KBT,  Motivational Interviewing-MI samt Acceptance and Comittment Therapy- ACT samt en funktionsmedicinsk utbildning. Mitt fokus är att lyfta det friska hos individen och stärka detta. Jag  behandlar gärna mina patienter med fysisk aktivitet och bra kost som förstahandsterapi och anser att en god livsstil borgar för ett bättre mående.

 

Utöver mitt yrke som läkare är jag träningsinstruktör i bland annat Zumba, step up, motionsgympa, funktionell styrketräning och yoga. Detta kombinerar jag med föreläsningar, hälsoevent, individ- och gruppcoaching samt träningsresor .

Tillsammans med kollegan Jill Taube har jag grundat och driver sedan 2017 det snabbt växande nätverket "Vem tar hand om doktorn?" som är till för kollegor inom hälsa- och sjukvård. I dag samlar vi mer än 10000 kollegor. Genom möten, resor, föreläsningar och diskussioner är tanken att man som läkare ska lära sig mer om att ta hand om sig själv. Något som inte är givet bara för att man studerat sjukdomar och deras mekanismer, men som verkligen är viktigt i den stundtals tuffa arbetsmiljö vården är idag. Om man som vårdgivare har goda levnadsvanor, kommer den typen av frågor förhoppningsvis även att få ett större utrymme i mötet med patienter, vilket är av största vikt när våra levnadsvanor gör oss sjuka i så stor omfattning.  Läs mer här. 

Eller hitta till vår hemsida här: 

I alla mina uppdrag ligger mitt fokus visserligen på att eliminera vad som gör dig sjuk, men jobbar främst på att stärka vad som håller dig frisk. 

Mia ensam doktorskläder.JPG

Foto: Hannah Karlberg

Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.
 
Viktor E. Frankl
bottom of page