friskvård  sjukvård  kunskap  motivation 

För utredning och behandling av sjukdom och ohälsa

För ett utgångsläge på din hälsosituation  och stöd till sunda vanor

Boka mig som föreläsare på teman som fysisk aktivitet, kost och stress, 

föreläsningar, hälsoevent och livsstilsgrupper

Lyssna på när jag blir intervjuad i Holisticpodden Här

Foto: Hanna Karlberg

Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.
 
Viktor E. Frankl

Telefon: 070-7573006    Mail: medicinochmirakel@gmail.com

  • Facebook Social Ikon

Brunnsbacken 3, 193 32 Sigtuna