top of page

Hälsomedveten skola

Våra barn är vår framtid. Och barn gör rätt om de bara kan, men vi vuxna måste ge dem rätt förutsättningar. I mitt arbete som skolläkare har jag stor erfarenhet kring barn med olika svårigheter, men också kring att skapa goda förutsättningar i skolans miljö och hemma för ett optimalt lärande. 

Om vi satsar på barnen, så satsar vi på vår framtid. För att barn ska må bra, behöver de röra sig. Fysisk aktivitet ökar inte bara deras välmående fysiskt och psykiskt, utan också deras skolprestationer visar forskningen med all tydlighet. De behöver också få stöd i andra levnadsvanor, såsom kost, sömn, hantering av sociala medier och stillasittande.

Skolan är en bra arena för att stötta kring detta, så att alla barn får samma chans till ett gott liv och ett bra kunskapsinhämtande. 

Mina föreläsningar på skolor ger jag i en serie på tre enligt nedan:

 

.Elever

Skolpersonal

Föräldrar

 

Min uppfattning är för att uppnå goda resultat och genomgripande förändringar bör alla få samma budskap ungefär vid samma tidpunkt, men riktat så att kunskapen tas emot på bästa sätt.

Jag har stor erfarenhet av att jobba mot skolor, både i rollen som skolläkare, men också som föreläsare på olika nivåer, från förskoleklass upp till  och med gymnasium. 

Referenser hittar du här

Låter detta intressant, kontakta mig för mer information och en offert. 

höja händerna
Bokningsförfrågan

Ditt meddelande är mottaget.

Vi återkommer inom kort.

bottom of page