top of page

REFERENSER

Några ord från en del tidigare kunder/samarbetspartners. För kontaktuppgifter till dessa, vänligen maila mig. 

"Vi är ett privatägt företag som verkar inom energitekniska lösningar åt fastighetsägare med totalt 150 medarbetare. Vi verkar inom teknikområdena värme, ventilation, kyla, styr och regler samt energi. Varje år genomför vi det vi kallar Vår riktning- Vårt mål, det är vårt forum där vi återkommande samlar personalen i frågor som rör oss som bolag, medarbetare och kunder. 2018 beslutade vi att en del av dagen skall ägnas åt motion/hälsa och då med fokus på vad var och en kan göra med små enkla förändringar i vardagen. Maria Zetterlund anlitades i sin roll som läkare och inspiratör. Detta år genomförde Maria 6 föreläsningar där fokus låt på motion/träning men även ur ett perspektiv hur våra livsstil påverkar oss och vårt välmående. Dessa föreläsningar var väldigt uppskattade och inspirerande, från dessa dagar var det många som fick ny kunskap kopplat till dessa frågor och feedbacken från personalen var övervägande positiv. 

Till årets upplaga av Vår riktning- Vårt mål beslutade vi att återigen involvera Maria och detta år sätta fokus på kost och specifikt på hur tarmfloran påverkar kroppens välmående. Dessa föreläsningar kopplades även till föregående års föreläsningar och responsen från personalen var återigen väldigt positiv. Många har sedan dessa föreläsningar förändrat sitt synsätt på motion/rörelse samt att vad man stoppar i sig har stor påverkan på vår hälsa. 

Maria är som person väldigt inspirerande och håller sina föreläsningar på ett öppet och inbjudande sätt, detta gör att hon fångar gruppens intresse och bjuder in till öppna och spännande diskussioner. Vi kan verkligen rekommendera Maria som inspiratör i dessa frågor kring livsstilsförändringar och hur man med små enkla medel i sin vardag kan göra stor effekt med sin hälsa och hur motion och kost påverkar oss. "

Patrik Vinsa, Avdelningschef, Indoor Energy

"Vi anlitade Maria Zetterlund x 3, det vill säga en föreläsning riktad till personal, en till elever samt en till vårdnadshavare. Hennes självklara och mycket lättsamma sätt att prata om vikten av balans och hur viktig den fysiska aktiviteten är för vårt välmående och prestation hade stor genomslagskraft i vår organisation."

Eva-Karin Olsson Källqvist, bitr rektor Karlsängskolan och enhetschef elevhälsan Nora Kommun

"Väringaskolan är en fristående skola med 297 barn och elever. I vår strävan att kunna jobba förebyggande och främjande kring elevernas hälsa och välmående påbörjade vi ett samarbete med Maria Zetterlund, skolläkare. Maria genomförde flera pass i form av föreläsningar för föräldrar, personal och elever. Hennes stora kunskap och engagemang inom ämnet gör henne till en stor tillgång i vårt arbete. Hon är noggrann, empatisk och lyhörd. Hon anpassade sin kunskap efter sina åhörare och förmedlade det hela på ett mycket professionellt sätt, som var lättillgängligt för de olika grupperna utifrån ålder, behov och mognad. Under föreläsningen använder hon sig av varierande övningar och korta pauser för att bekräfta hur lätt det kan vara att göra dessa rörelser till vardagsrutiner och må fysiskt och psykiskt bra. Maria är en inspiratör som kan medvetandegöra människor i sina val på ett lättsamt och begripligt sätt. " 

Marjan Nourzad, Rektor och förskolechef Väringaskolan, Sigtuna

"Undertecknad har fått både äran att arbeta med denna inspirerande läkare och även fått lyssna på henne i utbildningssammanhang. Maria engagerar och får lyssnaren att vakna till, man vill hem fort och börja förändra sig när det gäller kosten och motionen. Ålder på lyssnarens spelar ingen roll, här lägger hon sig på en nivå som passa åldersgruppen hon föreläser för. Hon vet hur barn ska bemötas och har ju en stor erfarenhet av detta som distriktsläkare och inte minst som 4-barnsmamma. Märstahälsan har samarbetat med Maria dels genom att hon haft inspirerande föreläsningar för företag anslutna till företagshälsovården. Hon har också fått ta över patienter/klienter som vi hittat på hälsoundersökningar, som behöver göra livsstilsförändringar för att må bra. Jag har också varit med när hon föreläst på skolor vi samarbetat på, förskoleklass till åk 9, det både syns och märks att hon brinner för det hon gör och att hon vet vad hon pratar om, väl påläst och kunnig inom fysisk aktivitet och kost. Jag kan varmt rekommendera Maria, är det någon som kan inspirera till rörelse så är det hon. "

Jeanette Bergkvist, företagssköterska/skolsköterska Märstahälsan AB

bottom of page