top of page

kickstart

Inför första träffen kommer vi att skicka ut skattningsskalor och även blanketter du bör ta dig tid att fylla i hemma, avseende dina mål och ditt utgångsläge. Du kommer också att få möjligheten att ta blodprover för att mäta blodsocker, blodfetter, ämnesomsättning och långtidssocker.  Ett tips är också att förbereda dig genom att skaffa en fin skrivbok. Den kan du använda under kursens gång, både för råd och tips, följa dina värden och även skriva in recept för bra mat. Vid alla träffar kommer du ha möjlighet att väga dig på tanitavåg, som skattar både muskelmassa och fettmassa, samt räknar ut en biologisk ålder utifrån dina värden. 

kickboxning

Vid varje kurstillfälle har du ett samtal med din egen coach. Vid det första tillfället pratar ni lite längre för att lära känna varandra och kommer också överens om hur ni återkopplar veckovis, via mail eller telefon. Varje vecka ska du sedan skriva en sammanfattning av hur veckan gått, vad som funkar och vad som varit svårt. Du ska fundera över varför i båda fallen. Du ska också skriva en plan för kommande vecka. På detta sätt kommer du lättare att kunna hålla dig till dina målsättningar. 

Genomgång  enskilt av dina blodprovssvar och hur du ska tolka dem. 

Föreläsning om våra viktigaste hormoner och signalsubstanser, hur de styr vårt liv och hur vi kan samverka med dem vid livsstilsförändringar. Hur gör vi för att skapa smarta mål som blir hållbara. Hur fysisk aktivitet kan påverka vårt välmående, samt stärka vår hjärnkapacitet och vår mentala och fysiska prestation

Genomgång i gymmet för enkla styrkeövningar med god effekt

Medhavd lunch (du får hjälp inför första tillfället hur du sammansätter en bra lunch att ta med som måltid. På så sätt övar du dig att planera för att ha med vettig mat, när du behöver framöver. Att ta del av vad andra har med sig, ger också fler tips. Under tiden vi äter finns utrymme att prata mer med de andra deltagarna, dela erfarenheter och peppa varandra. Gruppstödet upplevs som en av de stora styrkorna med LIFE. 

Föreläsning om kost- grundläggande kunskaper om de tre stora energigivarna, vitaminer och mineraler och fibrer. Konkreta måltidstips och mat för olika målsättningar, hur vi sätter samman en balanserad och näringsriktig kost. Mindful eating. 

Gemensamt träningspass som avslutning. Jumpingpass med tema enkel och skonsam samt fokus kondition

bottom of page